Skip to content

Environmental Policy

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, η DIGISEC αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

  • για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης,
  • για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία
  • την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή της ρύπανσης και
  • για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση και την λειτουργία της.

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 που αφορά:

  • Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων Φυσικής Ασφάλειας, Εκπαίδευση Χρηστών και Διαχείριση Έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ανάπτυξης και Σχεδιασμός, Εγκατάσταση, Συντήρηση, Υποστήριξη και Διαχείριση Λειτουργίας Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων

Η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
  • Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.
  • Διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος.

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.

Η Διοίκηση